Sanat Peyzaj Proje
tren

Peyzaj Uygulama Projeleri

Anasayfa » Peyzaj Uygulama Projeleri
DANIŞMA
 1. Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturulan hazırlık çalışmaları
 2. İşverenin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi
 3. Mevcut yapı veya mimari projenin analizi
 4. Alanın doğal ve fiziksel özelliklerinin saptanması
 5. Ortalama maliyet hesabının saptanması
ÖN ÇALIŞMA
 1. İmar durumu
 2. Kadastral durum
 3. Her tür teknik altyapı ve üstyapı analizi
 4. Avan proje ön tasarım çalışması
 5. Teklif
PROJE SÜRECİ
 1. Ölçme ve röleve çalışmaları
 2. Yapısal, bitkisel ve detay projelerin hazırlanması
 3. Sulama Projesinin hazırlanması
 4. Aydınlatma projesinin hazırlanması
 5. 3d görsellerin hazırlanması
 6. Metraj ve raporları
PROJE TESLİMİ
 1. DWG Autocad Formatı
 2. 3d Görseller