Sanat Peyzaj Proje
tren

Peyzaj Ruhsat Proje

Anasayfa » Peyzaj Ruhsat Proje

İlgili Kanun maddesi gereğince; Belediyelerdeki ruhsat aşamasında yeni yapı projelerinin ruhsat alabilmesi için peyzaj mimarları tarafından ruhsata esas Peyzaj ruhsat projesi çizilmesi gerekmektedir.

Yeşili Tasarlıyoruz…

Sanat peyzaj proje olarak, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve diğer bölgelerde, yönetmeliğe, bölgenin şartlarına, estetik ve görsel tasarıma uygun, maliyet hesabı dikkate alınarak uygulamaya yönelik peyzaj projeleri hazırlıyoruz

Ücretsiz Danışma
09:00 – 21:00

Projeniz ile ilgili tüm detayları danışabilirsiniz.

3 Temmuz 2017 tarihinde 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi ve 20 Mayıs 2018 tarihinde 30426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 60. maddesinde peyzaj projesi “… açık ve yeşil alanlar için ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı maddede “Yapı sahibi veya vekilince 55 inci maddede sayılan belgelere göre ilgili kanun, plan, bu yönetmelik, Türk standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere bu maddede belirtilen projeler hazırlatılır.” denilmektedir.

Örnek Peyzaj Projelerimizi inceleyebilirsiniz.